La Revue des Ressources
Trang nhà > Dossiers > Asiatiques > Voix de l’Asie d’aujourd’hui > Đừng làm xạ thủ giật mình

Đừng làm xạ thủ giật mình  

Thứ Sáu 9, Tháng Mười Một 2007, bởi Đỗ Kh.

Tất cả ấn bản của bài này: [français] [Tiếng Việt]

Binh nhất Joe Smith ngồi ăn kẹo mơ
màng từ đầu phiên gác giờ nếu đang
ở nhà anh sẽ đi lùng ra một
chỗ đại hạ giá máy tăng âm bass

ba trăm watts để gắn vào thùng sau
cái Camaro nghe Dixie Chicks
cho nó đã dù mấy con nhỏ này
có phát biểu bởi vì ông Bush mà

nó xấu hổ làm người Texas thì
tụị nó ca cũng vẫn rất mùi đi
đăng lính để học nghề tưởng gì giao
cho cây đại bác bắt mặc áo giáp

ngồi giữa sa mạc làm xạ thủ xe
chiến đấu bọc sắt Bradley giờ để
tôi giải thích cây đại liên 24
9 kiểu FN Mag bắn đạn cỡ

có 7 ly 62 cây đại liên
Browning M2 bắn đạn 12
ly 7 nhưng ở đây lên hàng đại
bác nghĩa là 25 ly có đầu

nổ và 3 loại đạn cả xuyên thép
công phá và bốc cháy tùy theo mục
tiêu mà lựa trong khi nạp nhưng khó
là ngồi đây đóng chốt kiểm soát theo

lời ông Trung tá ra lệnh thấy thường
dân đi lại còn phải đếm từ 1
tới 5 “5 giây là họ phải quay
đầu và biến khỏi nơi này sau 5

giây là họ chết” vậy chứ còn 4
giây hay là 6 thì sao Abu
Hassan làm nghề nông năm nay có
được mùa cũng kể như là bỏ ông

gọi cả nhà tới cho coi tờ truyền
đơn máy bay Mỹ thả có vẽ cái
hình một gia đình Ả rạp quay quần
đề 2 chữ “An Toàn” theo tao thì

ở đây chỉ có mà lãnh bom tên
lửa với lại đạn giờ gom hết con
nít lên cái Land Rover đời 7
4 ông diện bộ đồ vét oai nhất

kiểu có sọc như là chuyên gia mua
bán chứng khoán ở London “coi cho
nó giống Mỹ” để tao cầm lái nhét
vô tam đại 17 người chạy tới

được Karbala là kể như khỏe
khỏi cần lo khi rời Najaf gặp
cái chốt đầu nó xét cho qua tụi
mày thấy chưa mặc dù tao không bằng

C Anh ngữ có ai giết chóc gì
đâu mà sợ tờ truyền đơn là do
chính tụi nó thả “An Toàn” định mệnh
đã an bài và sắp xếp mọi chuyện

xin độc giả đừng có nóng rồi chiếc
Land Rover 29 tuổi của A
bu Hassan mặc áo vét sọc sẽ
phải gặp chiếc chiến đấu bọc sắt Brad

ley của Joe Smith tay cầm súng đại
bác liên thanh 25 ly mặc áo
bụi đường xa đúng theo như từng chi
tiết kế hoạch hành quân đã định sẵn

và diễn tiến vô cùng tốt đẹp của
bộ trưởng quốc phòng Donald Rumsfeld
khi người lính đầu tiên giơ tay kêu
dừng và Abu Hassan lại tưởng

là vẫy cho qua khi người lính thứ
nhì không nghĩ liền đến việc nổ súng
chỉ thiên để cảnh cáo và binh nhất
Joe Smith đang mơ màng đến ban nhạc

Dixie Chicks giật mình còn anh có
kịp đếm đến 5 hay không thì 2
người con trai và 2 người con dâu
của Abu Hassan cũng qua đời

cùng với 2 đứa cháu gái lên 1
2 và 15 tuổi đi theo ông
bà nội và ông cố ông vải nhưng
vẫn còn 2 con trai khác và 2

dâu sống sót với lại đứa cháu lên
7 để mà chôn cất với lại hương
hỏa đèn dầu chứ chẳng lẽ Abu
Hassan lại ác đức đến nỗi để

mà tuyệt tự chị con dâu Lame
a 36 tuổi đang có bầu 9
tháng hên mà không bị sẩy thai chỉ
chết thằng con trai lên 3 còn “hai

đứa con gái tôi lên 2 và lên
5 tôi thấy chúng bị bứt mất đầu”
đã bảo đạn đại bác 25 ly
nó trúng thì khó chữa đâu phải chuyện

vừa vậy là cả nhà 17 chết
11 có 1 anh con còn nằm
đó mà thoi thóp chết 7 còn 3
chết 2 còn 1 mà chiến tranh này

chỉ mới bắt đầu thì tai nạn chứ
biết sao ông Đại úy sau đó còn
chạy lại chửi thề Đù mẹ tụi bây
vừa giết cả 1 gia đình vì đéo

có thằng nào bắn cảnh cáo sớm nói
nhè nhẹ thôi ông thầy nhất là khi
xạ thủ đại bác đang hườm cò súng
đừng có la lớn làm người ta lại

giật mình.

Tái bút.

02.04.03

© la revue des ressources : Sauf mention particulière | SPIP | Contact | Sơ đồ | Những việc của Ban Biên Tập RSS 2.0 | La Revue des Ressources sur facebook & twitter